วีสโตร์เอชดี (VSTORE HD) – วีสโตร์ (Vstore) สำหรับจัดเก็บสินค้าน้ำหนักมาก

ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติแบบแนวตั้งวีสโตร์เอชดี (V-Store HD)  เป็นโซลูชันการจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมากเพื่อนำมาใช้ในการจัดระเบียบ การจัดเก็บ การแสดงผล และการเข้าถึงชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมากอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักสรีรศาสตร์ V-Store HD เป็นระบบจัดเก็บแนวตั้งแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งประกอบด้วยลิฟต์ที่นำพาเลทไปในตำแหน่งจัดเก็บตามแนวตั้งที่กำหนดไว้ และตัวดึงที่นำพาพาเลทไปที่ด้านใดด้านหนึ่งของที่จัดเก็บ

วีสโตร์เอชดี (VStore HD) ประกอบด้วยรถเข็นขนย้ายซึ่งจะจัดส่งและรับชิ้นส่วนที่เก็บไว้บนพาเลทจากสถานีรับและส่ง

วีสโตร์เอชดี (V-STORE HD) แบบ T-ทาวเวอร์

วีสโตร์เอชดี (V-STORE HD) แบบ C-ทาวเวอร์

ประเภทสินค้าที่ใช้ได้

ตัวดึงให้เคลื่อนที่ขึ้นลง

แท่นถ่ายโอนพาเลท

แผงควบคุม

สเปกทางเทคนิค 

ระบบวีสโตร์ (V Store ) แบบ T – ทาวเวอร์วีสโตร์ (V Store) แบบ C– ทาวเวอร์
ความสูงของระบบ [m]5 ~ 12(ขั้นละ 0.5m)4.5 ~ 8 (ขั้นละ 0.5 ม.)
ความยาวของพาเลท [mm]2500/30502500/3050
ความกว้างของพาเลท [mm]1250/15251250/1525
ความสูงสูงสุดในการโหลดของแต่ละพาเลท [mm] 90 ~ 200 (แปรผันตาม SKU)90/135
ความจุน้ำหนักต่อพาเลท [Kg]30003000
ความเร็วสูงสุดในการยกขึ้นหรือลง [เมตร/นาที]256
ความเร็วสูงสุดในการจัดเก็บและเบิกจ่าย [เมตร/นาที]2520
ความเร็วแนวนอนของแท่น [เมตร/นาที]25
จำนวนชั้นวางพาเลท<75<30
พื้นที่ตั้งเครื่องจัดเก็บสินค้า [mm]9000 x 57506000 x 5750
การควบคุมอัตโนมัติมาตรฐานมาตรฐาน
การบริหารสต็อกวัสดุ ทางเลือกทางเลือก
การเชื่อมต่อกับ ERPทางเลือกทางเลือก