ระบบเรียงลำดับและการลำเลียง

ไม่ว่าจะเป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ หรือ ส่วนงานผลิต  ระบบมินิโหลดของคราฟส์แมนสามารถนำไปใช้ได้ในหลายหน้าที่ดวยกัน  นอกจากนี้คราฟส์แมนยังได้พัฒนาระบบลำเลียงเพื่อจะเชื่อมต่อกับระบบมินิโหลด ทำหน้าที่รับและเรียงลำดับกล่องสินค้าเพื่อเคลื่อนต่อไปยังสถานีถัดไป

หน้าที่ของระบบลำเลียงในชุด ASRS แบบมินิโหลดนั้น ประกอบไปด้วย ชุดลำเลียง ชุดเรียงลำดับ ระบบบัฟเฟอร์ ระบบผสม การเปลี่ยนทิศทาง การยกขึ้นและลง ระบบสายลำเลียงของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และการขยายงานในอนาคตด้วย การลำเลียงถูกสั่งการโดยระบบควบคุมคลังสินค้า (Warehouse Control System) ซึ่งจะถูกเชื่อมเข้ากับระบบบริหารคลังสินค้า (Warehouse Management System) อีกทีหนึ่ง  ทั้งนี้เราสามารถเพิ่มชุดของระบบลำเลียงนี้อีกหากต้องการปริมาณการเก็บเข้าและการนำออกที่เพิ่มขึ้น

รองรับปริมาณงานมาก

ทำคำสั่งจัดและเก็บหลายๆคำสั่งพร้อมกัน

กินไฟน้อย

ภาพด้านบน

แกเลอรี่

ข้อดี

  • เดินเครื่องอย่างเงียบมาก
  • ต้องการการบำรุงรักษาน้อย
  • สามารถใช้กับคลังที่เป็นห้องเย็นได้
  • ทำงานได้สม่ำเสมอ และมีความแน่นอน
  • มีระบบอะไหล่ให้บริการตลอดอายุการใช้งาน