Miniload Shuttle

มินิโหลดแบบยาน (Shuttle) เป็นระบบจัดเก็บและนำออกอัตโนมัติที่ใช้กับกล่องหรือลังสินค้า ระบบนี้ถูกออกแบบให้ทำงานที่ความเร็วสูง และมีประสิทธิภาพ     เครโต (Crato) หรือตัวยานที่วิ่งอยู่บนรางทำหน้าที่นำกล่องสินค้าเข้า-ออกนั้นมีขนาดเล็กทำให้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มาก และทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เครโตมีชุดงายืดหด เพื่อยื่นไปจับกล่องสินค้า โดยสามารถจับกล่องได้ตั้งแต่ขนาด 300 มม. x 400 มม. จนถึงขนาด 600 มม. x 400 มม. โดยรองรับน้ำหนักกล่องสินค้าได้ถึง 50 กิโลกรัม 

  • เมื่อใช้งานเครโตร่วมกับลิฟมินิโหลด สามารถเพิ่ม ความเร็วในการนำเก็บหรือจ่ายออกได้ถึง 400 กล่องต่อชั่วโมง
  • เมื่อใช้เครโตหลายชุด ซ้อนกัน และทำงานพร้อมๆกัน จะส่งผลให้ปริมาณการนำเก็บและจ่ายออกเพิ่มขึ้นอีกมาก
  • เมื่อปรับชั้นวางเป็นแบบ Double deep ก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น

การออกแบบๆ โมดูล่า ทำให้การปรับขนาดเพิ่มหรือลด มีความง่ายขึ้น

ควบคุมสินค้าคงคลังได้ง่าย

มีออพชั่นสำหรับการใช้งานในห้องเย็น

ภาพด้านบน

Gallery

ข้อดี

 • ได้การทำงานที่มีความเร็วสูง
 • ได้ปริมาณงานมาก
 • ใช้ประโยชน์พื้นที่ได้สูงสุด
 • ปรับแต่งตามขนาดของกล่องได้
 • ออกแบบสวยงาม ทันสมัย
 • มีสัญญาณไฟเพิ่มความปลอดภัย