ASRS แบบชัตเทิลที่มีช่องเก็บพาเลตในแนวลึกได้หลายพาเลต

ASRS แบบชัตเทิลที่มีช่องเก็บพาเลตในแนวลึกได้หลายพาเลต (Multi-deep Pallet Shuttle ASRS) เป็นระบบการจัดเก็บอัตโนมัติที่มีช่องเก็บพาเลตในแนวลึกได้หลายพาเลต เป็นการปฏิวัติวงการพาเลท ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลายประเภทที่ทำงานควบคู่กัน:

 • ชัตเทิลพาเลตที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเก็บประจุแบบพิเศษ
 • พาหนะสำหรับรับ-ส่งชัตเทิล
 • สายพานลำเลียงบัฟเฟอร์

ASRS แบบชัตเทิลและพาหนะรับ-ส่งชัตเทิลสามารถสื่อสารระหว่างกันและรวมถึงซอฟต์แวร์จัดการฝูงชัตเทิล (Shuttle Fleet Management Software (SFMS)) ซึ่งจะถ่ายทอดคำสั่งว่าพาเลทใดควรจัดเก็บและดึงออกจากตำแหน่งใด ชัตเทิลและพาหนะรับ-ส่งชัตเทิลได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระยะ ตำแหน่ง และเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเข้าใกล้ระยะที่กำหนดอันทันสมัย และมีความแม่นยำสูงซึ่งสามารถวางพาเลทได้ภายในระยะความแม่นยำ 5 มม. ชัตเทิลและพาหนะรับส่งชัตเทิลแต่ละคันทำงานบนชั้นเดียวและสามารถเข้าถึงพาเลทที่จัดเก็บไว้ในชั้นหนึ่งได้โดยการเคลื่อนที่ในทิศทางตั้งฉากเข้าหากัน

มุมมองจากด้านบน 

รูปภาพผลิตภัณฑ์

ประโชยน์ที่ได้รับ

 • การดำเนินการจัดเก็บอัตโนมัติ 100%
 • การเข้าถึงที่รวดเร็วและเวลาในการจัดส่งที่เร็วขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่
 • ที่จัดเก็บแบบที่มีช่องเก็บพาเลตในแนวลึกได้หลายพาเลต
 • ปริมาณงานที่ได้สูงสำหรับสินค้าหลากหลายประเภท
 • การจัดลำดับของวัสดุให้มีความเหมาะสม
 • การควบคุมเครื่องจักรอย่างง่ายด้วยโซลูชัน Plug & Play เพื่อให้การทดสอบและส่งมอบได้รวดเร็วขึ้น
 • เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโหลดทุกหน่วย เนื่องจากใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการจัดการกับโหลดที่ Craftsman สร้่างขึ้นเอง
 • การจัดการพาเลทอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 • ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการรับประกัน
 • สินค้าคงคลังที่ได้รับการควบคุม

Multi-deep Shuttle ASRS

Multi Deep Shuttle ASRS offers an automated storage solution to deliver and stack the products between the different pallet levels. Craftsman’s Shuttle ASRS is an integral and holistic operation of different equipment in a tandem. 

 • Ultra-capacitor-powered pallet shuttle
 • Shuttle-carrier
 • Pallet lifter
 • Buffer conveyors

Craftsman’s Warehouse management system is made to help users improve the efficiency of tracking inventory and supplies in a storage system. Through our WMS various processes like Picking, Sorting, Transfer are made possible. The WMS can be a stand-alone service or it can be integrated with an Enterprise resource planning (ERP) or Supply Chain Management (SCM) software, thereby significantly enhancing user experience. Advanced reporting features within the software helps managers analyse performance of the operation as a whole and find areas of improvement. The WMS software designed inhouse is customer specific i.e. configurable to the users needs, rather than requiring you to change your business to fit the software.

WMS System helps to manage a Warehouse like a Conductor of an Orchestra by

 • Synchronizing all warehousing activities starting from Receiving up to Dispatch & Truck Loading.
 • It leverages advanced data capture using Barcode labelling / RFID tagging and related technologies.
 • Helps to Synchronize activities towards phased prioritized picking through Wave Management
 • Can trigger extensive Alerts for operators, for required manual actions/interventions.
 • Leads to a Robust & Load balancing system, every-step-of-the-way.

With a well-integrated WMS System

 • Helps to provide visibility of inventory of Goods through-out the entire Warehouse life cycle.
 • Supports in significantly reducing the operating cost by shortening order-fulfilment cycles.
 • Reduces inventory costs implementing MOQ and automated replenishment.
 • Boosts productivity by using Task Interleaving features for high throughput.
 • Improves inventory accuracy.