ระบบการจัดเก็บวัสดุและสินค้าที่สมบูรณ์แบบ

เราออกแบบ ผลิต จัดหา และติดตั้งชั้นวางหรือเครื่องจัดเก็บวัสดุและสินค้าแบบอัตโนมัติทุกประเภทตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บวัสดุหรือสินค้าของคุณลูกค้า

Scootex

ระบบการจัดเก็บวัสดุและสินค้าที่สมบูรณ์แบบ

เราออกแบบ ผลิต จัดหา และติดตั้งชั้นวางหรือเครื่องจัดเก็บวัสดุและสินค้าแบบอัตโนมัติทุกประเภทตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บวัสดุหรือสินค้าของคุณลูกค้า

Scootex

ระบบจัดเก็บวัสดุและสินค้าที่สมบูรณ์แบบ

เราออกแบบ ผลิต จัดหา และติดตั้งชั้นวางหรือเครื่องจัดเก็บวัสดุและสินค้าแบบอัตโนมัติทุกประเภทตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บวัสดุหรือสินค้าของคุณลูกค้า

Scootex

ประเภทและสเปกของผลิตภัณฑ์มากที่สุด

ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

พืันที่ที่ติดตั้งแล้วมากกว่า 10 ล้านตารางฟุต

ผู้ให้บริการที่มีสินค้าให้เลือกใช้มากมายหลากหลาย  

เรามีสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมมากที่สุดและสามารถปรับตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้าได้

Unique Technology

Industrial Construction

View Details

Modern Equipment

Bridge Constructions

View Details

Mechanical Engineering

Mechanical Engineering

View Details

Construction Technology

Construction Industries

View Details

ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายในแนวตั้งของเราใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งน้อยที่สุดและมีความหนาแน่นในการจัดเก็บสูง VStore™ ช่วยให้ใช้พื้นที่บนพื้นราบและแนวตั้งให้ได้ประโยชน์สูงสุด และได้นำเสนอวิธีการที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกหลักสรีรศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัสดุหรือสินค้าของคุณลูกค้า

Unique Technology

Industrial Construction

View Details

Modern Equipment

Bridge Constructions

View Details

Mechanical Engineering

Mechanical Engineering

View Details

Construction Technology

Construction Industries

View Details

Wining Awards

award
award
award
award
award
award